TC1D0911: Contactor 9A, 1NO+1NC

Email
TC1D0911: Contactor 9A, 1NO+1NC, 3 tiếp điểm động lực NO
contactor c&s 9Acontactor 9A
Nhà sản xuất: Thiết bị điện C&S
Chi tiết Chất lượng rất tốt.
Ui = 1000V
Dòng điện định mức: 9A tải AC3. Theo tiêu chuẩn: NFC EN 60947, VDE0660, BSEN60947 , IEC 60947 & IS 13947
Chứng nhận: UL, CSA

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com