LC1FDP22511: Contactor 225A

Email
LC1FDP225: Contactor (khởi động từ 3P 225A)
lc1f255alc1f255a
Nhà sản xuất: Thiết bị điện C&S
Chi tiết LC1FDP22511: Contactor (khởi động từ) 3P-225A (1NO-1NC) dùng cho mạch khởi động động cơ hoặc cấp nguồn cho thiết bị.
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com