Cuộn kháng tụ bù trung thế

Email
Cuộn kháng dùng cho tụ bù trung thế 3,6kV, 6,6kV, 7,2kV.
Nhà sản xuất: Mikro Malaysia
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com