MCB tép 1, 2, 3, 4 pha của LS với mã hàng phổ biến như BKN, BKN-b BKH...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện LS
Results 1 - 12 of 12

LS

LS BKN-1P

LS BKN-1P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKN-2P

LS BKN-2P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKN-3P

LS BKN-3P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKN-4P

LS BKN-4P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKN-b-1P

LS BKN-b-1P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKN-b-2P

LS BKN-b-2P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKN-b-3P

LS BKN-b-3P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKN-b-4P

LS BKN-b-4P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKH-1P

LS BKH-1P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKH-2P

LS BKH-2P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKH-3P

LS BKH-3P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS BKH-4P

LS BKH-4P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com