Leipole FK 5522.300

Email
Leipole FK 5522.300: miếng gió có lọc bụi
Hình ảnh thực tếLeipole FK 5526.300
Giá:
Giá bán: 123.200 ₫
Nhà sản xuất: Thiết bị Leipole
Mô tả

- Kích thước khối: 150 x 150 x 23mm

- Kích thước lổ khoét: 126 x 126mm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com