Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(20)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(20)A CL2 (MV3Tb)
Hình ảnh thực tếĐồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 50(100)A CL2 (MV3Tb)
Đánh giá: 4/5
Giá: 100 VND
Nhà sản xuất: Thiết bị điện Emic
Mô tả

Nhận xét

Thứ hai, 11 Tháng 3 2019
Thiết bị này sử dụng được
Kỹ sư điện
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com