Thiết bị điện CS

Chưa thiết đặt hình ảnh

Thiết bị điện C&S chủ yếu gồm máy cắt không khí ACB, MCCB, MCB, RCCB, RCBO, Contactor, role nhiệt, biến tần.