Thiết bị điện LS

thiet bi dien ls

Thiết bị điện LS chủ yếu gồm máy cắt không khí ACB, MCCB, MCB, RCCB, RCBO, Contactor, role nhiệt, biến tần.