Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Chỉnh dòng quá tải: Với trip điện tử: từ 0.4 - 1 In. Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A. Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện ABB
Results 1 - 14 of 14

ABB

ACB loại cố định 42kA 3P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 50kA 3P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 65kA 3P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 85kA 3P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 75kA 3P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 100kA 3P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 150kA 3P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 42kA 4P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 50kA 4P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 65kA 4P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 85kA 4P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 75kA 4P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 100kA 4P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

ACB loại cố định 150kA 4P

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com