Sản phẩm mới nhất

TC1D5011: Contactor 50A, 1NO+1NC

contactor c&s 50A

TC1D4011: Contactor 40A, 1NO+1C

contactor c&s 40A

TC1D3211: Contactor 32A, 1NO+1NC

contactor c&s 32A

TC1D2511: Contactor 25A, 1NO+1NC

contactor c&s 25A

TC1D1811: Contactor 18A, 1NO+1NC

contactor c&s 18A

TC1D1211: Contactor 12A, 1NO+1NC

contactor c&s 12A

TC1D0911: Contactor 9A, 1NO+1NC

contactor c&s 9A

TC1D9511: Contactor 95A, 1NO+1NC

contactor c&s 95A

TC1D8011: Contactor 80A, 1NO+1NC

contactor c&s 80A

TC1D6511: Contactor 65A, 1NO+1NC

contactor c&s 65A
Copyright © 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 08.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 08.37658738 - Email : kd@phuonglai.com