Máy cắt không khí Schneider Masterpact NT loại NT06H13 đến NT16H14, dòng điện từ 630A đến 6300A

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Results 1 - 19 of 19

Schneider

NT06H13F2

NT06H13F2 : Máy cắt không khí Schneider...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT08H13F2

NT08H13F2 : Máy cắt không khí Schneider...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT10H13F2

NT10H13F2 : Máy cắt không khí Schneider...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT12H13F2

Schneider NT12H13F2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT16H13F2

Schneider NT16H13F2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT06H13D2

Schneider NT06H13D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT08H13D2

Schneider NT08H13D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT10H13D2 : 3P 1000A, 42kA, Fixed

Schneider NT10H13D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT12H13D2 : 3P 1250A, 42kA, Drawout

Schneider NT12H13D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT16H13D2 : 3P 1600A, 42kA, Drawout

Schneider NT16H13D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT06H23F2 : 3P 630A, 50kA, Fixed

Schneider NT06H23F2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT08H23F2 : 3P 800A 50kA, Fixed

Schneider NT08H23F2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT10H23F2 : 3P 1000A 50kA, Fixed

Schneider NT10H23F2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT12H23F2 : 3P 1250A, 50kA

Schneider NT12H23F2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT16H23F2 : 3P 1600A, 50kA, Fixed

Schneider NT16H23F2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT08H23D2 : 3P 800A, 50kA, Drawout

Schneider NT08H23D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT10H23D2 : 3P 1000A, 50kA, Drawout

Schneider NT10H23D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT12H23D2 : 3P 1250A, 50kA, Drawout

Schneider NT12H23D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

NT16H23D2 : 3P 1600A, 50kA, Drawout

Schneider NT16H23D2 : Máy cắt không khí...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com