Chuyên cung cấp các bộ chuyển nguồn ATS 2, 3, 4 pha với một số dòng tiêu biểu như  OSS11-61-T, OSS-62 TN, OSS-650-PC,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị Osemco
Results 1 - 41 of 41

Osemco (Osung)

Osemco OSS11-61-T

Osemco OSS11-61-T: ATS 2 pha 100A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS11-62-T

Osemco OSS11-62-T: ATS 2 pha 200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS11-604-T

Osemco OSS11-604-T: ATS 2 pha 400A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-61 TN

Osemco OSS-61 TN: ATS 2 pha 100A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-62 TN

Osemco OSS-62 TN: ATS 2 pha 200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-64 TN

Osemco OSS-64 TN: ATS 2 pha 400A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-66 TN

Osemco OSS-66 TN: ATS 2 pha 600A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS11-61-T

Osemco OSS11-61-T: ATS 3 pha 100A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS11-62-T

Osemco OSS11-62-T: ATS 3 pha 200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS11-604-T

Osemco OSS11-604-T: ATS 2 pha 400A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-61 TN

Osemco OSS-61 TN: ATS 3 pha 100A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-62 TN

Osemco OSS-62 TN: ATS 3 pha 200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-64 TN

Osemco OSS-64 TN: ATS 3 pha 400A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-66 TN

Osemco OSS-66 TN: ATS 3 pha 600A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-608-PC

Osemco OSS-608-PC: ATS 3 pha 800A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-610-PC

Osemco OSS-610-PC: ATS 3 pha 1000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-612-PC

Osemco OSS-612-PC: ATS 3 pha 1200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-616-PC

Osemco OSS-616-PC: ATS 3 pha 1600A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-625-PC

Osemco OSS-625-PC: ATS 3 pha 2500A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-620-PC

Osemco OSS-620-PC: ATS 3 pha 2000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-632-PC

Osemco OSS-632-PC: ATS 3 pha 3200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-640-PC

Osemco OSS-640-PC: ATS 3 pha 4000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-650-PC

Osemco OSS-650-PC: ATS 3 pha 5000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-660-PC

Osemco OSS-660-PC: ATS 3 pha 6000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS11-61-T

Osemco OSS11-61-T: ATS 4 pha 100A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS11-62-T

Osemco OSS11-62-T: ATS 4 pha 200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS11-604-T

Osemco OSS11-604-T: ATS 4 pha 400A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-61 TN

Osemco OSS-61 TN: ATS 4 pha 100A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-62 TN (4 pha)

Osemco OSS-62 TN (4 pha): ATS 200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-64 TN (4 pha)

Osemco OSS-64 TN (4 pha): ATS 400A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-66 TN (4 pha)

Osemco OSS-66 TN (4 pha): ATS 600A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-608-PC (4 pha)

Osemco OSS-608-PC (4 pha): ATS 800A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-610-PC (4 pha)

Osemco OSS-610-PC (4 pha): ATS 1000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-612-PC (4 pha)

Osemco OSS-612-PC (4 pha): ATS 1200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-616-PC (4 pha)

Osemco OSS-616-PC (4 pha): ATS 1600A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-620-PC (4 pha)

Osemco OSS-620-PC (4 pha): ATS 2000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-625-PC (4 pha)

Osemco OSS-625-PC (4 pha): ATS 2500A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-632-PC (4 pha)

Osemco OSS-632-PC (4 pha): ATS 3200A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-640-PC (4 pha)

Osemco OSS-640-PC (4 pha): ATS 4000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-650-PC (4 pha)

Osemco OSS-650-PC (4 pha): ATS 5000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Osemco OSS-660-PC (4 pha)

Osemco OSS-660-PC (4 pha): ATS 6000A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com