Máy biến dòng hạ thế kiểu đúc epoxy loại CT-0.6 là máy biến dòng đo lường kiểu hình xuyến, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều có giá trị lớn thành giá trị nhỏ thích hợp cho các dụng cụ đo: Ampe mét, Wat mét, Công tơ điện …

Nhà sản xuất:
Biến dòng Emic
Results 1 - 20 of 21
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

Emic

Emic 50/5A

Emic 50/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 100/5A

Emic 100/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 150/5A

Emic 150/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 200/5A

Emic 200/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 250/5A

Emic 250/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 300/5A

Emic 300/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 400/5A

Emic 400/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 500/5A

Emic 500/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 600/5A

Emic 600/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 750/5A

Emic 750/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 800/5A

Emic 800/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 1000/5A

Emic 1000/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 1200/5A

Emic 1200/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 1500/5A

Emic 1500/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 1600/5A

Emic 1600/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 2000/5A

Emic 2000/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 2500/5A

Emic 2500/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 3000/5A

Emic 3000/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 3200/5A

Emic 3200/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Emic 4000/5A

Emic 4000/5A: Máy biến dòng hạ thế kiểu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com