Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFRLCD120, PFRLCD80, PFR140, PFR120, PFR80, PFR60, PFR96, PFR96P

Nhà sản xuất:
Mikro Malaysia
Results 1 - 5 of 5

Mikro

Mikro PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp

Mikro PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Mikro PFR60 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp

Mikro PFR60 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Mikro PFR80 : Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp

Mikro PFR80 : Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Mikro PFR120 : Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp

Mikro PFR120 : Bộ điều khiển tụ bù 12...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Mikro PFR140 : Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp

Mikro PFR140 : Bộ điều khiển tụ bù 14...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com