Cảm biến nhiệt : Thermo couple (cặp nhiệt), RTD PT100, PT1000, Thermistor NTC, PTC

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com