Contactor tụ bù ABB: UA 16-30-10, UA 26-30-10, UA 30-30-10, UA 50-30-00, UA 63-30-00, UA 75-30-00, UA 95-30-00, UA 110-30-00

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com