Cầu dao đảo MTS (manual change over switch) C&S, Ấn độ, là loại cắt có tải, an toàn
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện C&S
Results 1 - 8 of 8

C&S

CSCS100NM3CO: MTS 100A, 3P

CSCS100NM3CO: Cầu dao đảo MTS 100A, 3P,...

Giá bán: 723.000 ₫

Thông tin sản phẩm

CSCS125NM3CO: Cầu dao đảo MTS 125A, 3P

CSCS125NM3CO: Cầu dao đảo MTS 125A, 3...

Giá bán: 1.533.000 ₫

Thông tin sản phẩm

CSCS160NM3CO: MTS 160A, 3P

CSCS160NM3CO: Cầu dao đảo MTS 160A, 3P,...

Giá bán: 1.679.000 ₫

Thông tin sản phẩm

CSCS200NM3CO: Đảo nguồn 200A, 3 cực

CSCS200NM3CO: Đảo nguồn điện bằng tay...

Giá bán: 1.825.000 ₫

Thông tin sản phẩm

CSCS400K3CO: Chuyển nguồn MTS 400A, 3P

CSCS400K3CO: Chuyển nguồn MTS 400A, 3P,...

Giá bán: 4.599.000 ₫

Thông tin sản phẩm

CSCS250NM3CO: Đảo nguồn 250A, 3 cực

CSCS250NM3CO: Đảo nguồn điện bằng tay...

Giá bán: 2.482.000 ₫

Thông tin sản phẩm

CSCS630K3CO: Chuyển nguồn MTS 630A, 3P

CSCS630K3CO: Chuyển nguồn bằng tay...

Giá bán: 5.000.500 ₫

Thông tin sản phẩm

CSCS800K3CO: Chuyển nguồn MTS 630A, 3P

CSCS800K3CO: Chuyển nguồn bằng tay...

Giá bán: 5.183.000 ₫

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com