Công tơ điện tử vinasino 1 pha VSE11, 3 pha VSE3T, sử dụng các tỉnh miền nam

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Vinasino
Results 1 - 2 of 2

Vinasino

Công tơ 1 pha - VSE11

Công tơ 1 pha - VSE11: Cấp chính xác 1.0

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Công tơ 3 pha - VSE3T

Công tơ 3 pha - VSE3T: Cấp chính xác...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com