Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V

Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây
Hình ảnh thực tếCông tơ 3x5A gián tiếp 120/208V
Đánh giá: 4/5
Giá: 100 VND
Nhà sản xuất: Thiết bị điện Emic
Chức năng Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây

Nhận xét

Thứ hai, 11 Tháng 3 2019
Thiết bị này sử dụng được
Kỹ sư điện
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com