Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V

Email
Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây
Hình ảnh thực tếCông tơ 3x5A gián tiếp 120/208V
Nhà sản xuất: Thiết bị điện Emic
Chức năng Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com