Các loại contactor Schneider Electric : Tesys LC1D, Tesys LC1F... dùng cho mạch khởi động động cơ hoặc cấp nguồn cho thiết bị

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Results 1 - 23 of 23

Schneider

LC1D150 : Contactor 150A, 440V AC-3

LC1D150 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D115 : Contactor 115A @ 440V AC-3

LC1D115 : Contactor (khởi động từ) 115A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D95 : Contactor 95A @440V AC-3

LC1D95 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D80 : Contactor Schneider 80A @ 440V AC-3

LC1D80 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D65 : Contactor Schneider 65A @440V AC-3

LC1D65 : Contactor Schneider (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D50 : Contactor Schneider 50A @440V AC-3

LC1D50 : Contactor Schneider (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D40 : Contactor Schneider 40A @440V AC-3

LC1D40 : Contactor Schneider (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D38 : Contactor Schneider 38A @440V AC-3

LC1D38 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D32 : Contactor Schneider 32A @440V AC-3

LC1D32 : Contactor Schneider (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D25 : Contactor Schneider 25A @440V AC-3

LC1D25 : Contactor Schneider (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D18 : Contactor Schneider 18A @440V AC-3

LC1D18 : Contactor Schneider (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D12 : Contactor Schneider 12A @440V AC-3

LC1D12 : Contactor Schneider (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1D09 : Contactor Schneider 9A @440V AC-3

LC1D09 : Contactor Schneider (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F780 : Contactor Schneider 780A @440V AC-3

LC1F780 : Contactor Schneider (khởi...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F630 : Contactor Schneider 630A @440V AC-3

LC1F630 : Contactor Schneider (khởi...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F500 : Contactor 500A @440V AC-3

LC1F500 : Contactor (khởi động từ) 500A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F400 : Contactor Schneider 400A @440V AC-3

LC1F400 : Contactor Schneider (khởi...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F330 : Contactor Schneider 330A @440V AC-3

LC1F330 : Contactor Schneider (khởi...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F265 : Contactor Schneider 265A @440V AC-3

LC1F265 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F225 : Contactor Schneider 225A @440V AC-3

LC1F225 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F185 : Contactor Schneider 185A @440V AC-3

LC1F185 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LC1F150 : Contactor 150A @440V AC-3

LC1F150 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1F115 : Contactor Schneider 115A @440V AC-3

LC1F115 : Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com