Cuộn kháng Shizuki LRB-3 (LRB40B5009N16, LRB40B5018N16, LRB40B5022N16, LRB40B5026N16...)

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com