Chuyên cung cấp các loại đèn pha, đèn đường, đèn cao áp, đèn halogen với các mẫu mã chuyên dụng như LP-005, LP-007A, LP-003 A/B, LP-F054C, LP-Z025,...

Nhà sản xuất:
Đèn Chiếu Sáng
Results 1 - 12 of 12

Lộc Phát

LP-005

LP-005: Bộ đèn pha metal 250/400W

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-007A

LP-007A: ITFFL 3012B R7S 150W...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-003A/B

LP-003A/B: Bộ đèn pha metal 250W - 400W

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-001B

LP-001B: Bộ đèn pha metal 70W (R7S),...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-001

LP-001: Bộ đèn pha metal 150W (R7S),...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-002A

LP-002A: Bộ đèn pha metal/son 150W...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-010A

LP-010A: Bộ đèn halogen 150W (R7S)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-011B

LP-011B: Bộ đèn halogen 500W (R7S)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-F056C

LP-F056C: Bộ đèn pha metal 250W - 400w

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-009D

LP-009D: Bộ đèn pha halogen 1000W, chóa...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-J049

LP-J049: Bộ đèn pha metal 1000W

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LP-F054C

LP-F054C: bộ pha sodium 150W E40, bộ...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com