Chuyên cung cấp các loại phụ kiện, đồng hồ gắn tủ điện để đo ample, volt, hz,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị Taiwan
Results 1 - 11 of 11

Risesun

Đồng hồ Ample (BE 96x96)

Đồng hồ Ample (BE 96x96)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đồng hồ Volt (BE 96x96)

Đồng hồ Volt (BE 96x96)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đồng hồ Volt (BE 72x72)

Đồng hồ Volt (BE 72x72)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đồng hồ Ample (BE 72x72)

Đồng hồ Ample (BE 72x72)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đồng hồ Cosphi (BE-96)

Đồng hồ Cosphi (BE-96)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chuyển mạch Ample 3 vị trí

Chuyển mạch Ample 3 vị trí

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chuyển mạch Volt 7 vị trí

Chuyển mạch Volt 7 vị trí

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RT18C

Cầu chì, vỏ chì có đèn

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Timer 24h không có hộp sắt (TB-38)

Timer 24h không có hộp sắt (TB-38)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Timer 24h có hộp sắt (TB-38)

Timer 24h có hộp sắt (TB-38)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đèn báo led phi 22 (NLD-22)

Đèn báo led phi 22 (NLD-22)

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com