Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh, tổng kWh, kVAh & kVArh (đo được cho cả 1 pha và 3 pha)

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Selec
Results 1 - 40 of 40

Selec

Selec-MA12

Selec-MA12: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA202

Selec-MA202: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA302

Selec-MA302: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MV15

Selec-MV15: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MV205

Selec-MV205: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MV305

Selec-MV305: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MF16

Selec-MF16: Đồng hồ tủ điện đo tần số,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MF216

Selec-MF216: Đồng hồ tủ điện đo tần số,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MF316

Selec-MF316: Đồng hồ tủ điện đo tần số,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MP14

Selec-MP14: Đồng hồ tủ điện đo hệ số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MP214

Selec-MP214: Đồng hồ tủ điện đo hệ số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MP314

Selec-MP314: Đồng hồ tủ điện đo hệ số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA501

Selec-MA501: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA201

Selec-MA201: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA2301

Selec-MA2301: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MV507

Selec-MV507: Đồng hồ đo Volt, hiển thị...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MV207

Selec-MV207: Đồng hồ đo Volt, hiển thị...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MV2307

Selec-MV2307: Đồng hồ đo Volt, hiển thị...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-EM306

Selec-EM306: Đồng hồ đo năng lượng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-EM306-C

Selec-EM306-C: Đồng hồ đo năng lượng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-EM306-A

Selec-EM306-A: Đồng hồ đo năng lượng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-EM368-C

Selec-EM368-C: Đồng hồ đo Pf, kWh,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-VAF36A

Selec-VAF36A : Đồng hồ tủ điện đa chức...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-VAF39A

VAF39A : đồng hồ tủ điện Selec, đo...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MFM383

MFM383: Đồng hồ tủ điện đa chức năng :...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MFM383C

MFM383C: Đồng hồ tủ điện đa chức năng :...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MFM383A

Selec MFM383A : Đồng hồ đo: V, A. Hz,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MFM383AC

Selec MFM383AC : Đồng hồ đo: V, A. Hz,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MFM384

MFM384: Đồng hồ tủ điện đa chức năng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MFM384-C

MFM384-C: Đồng hồ tủ điện đa chức năng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MFM374

MFM374: Đồng hồ tủ điện đa chức năng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-AC-RS485-RS232-ISO

Bộ chuyển đổi RS485-232

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-EnView

Phần mềm giám sát năng lượng EN-VIEW

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MV15AC

Selec-MV15AC: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA12AC

Selec-MA12AC: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA302AC

Selec-MA302AC: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA12DC

Selec-MA12DC: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MV15DC

Selec-MV15DC: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MA302DC

Selec-MA302DC: Đồng hồ tủ điện dạng số...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-MFM384-R-C

Selec-MFM384-R-C: Đồng hồ tủ điện đa...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com