MCB Sino: PS45N; MCB Vanlock: SC68N, PS100H, VLS; 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com