Aptomat MCCB Chint (CB khối) gồm dãy sản phẩm tiêu chuẩn: NM1-63S, NM1-125S, NM1-225S, NM1-250S, NM1-400S, NM1-630S; dòng cắt cao: NM1-63H, NM1-125H, NM1-225H, NM1-250H, NM1-400H, NM1-630H, NM1-800H, NM1-1250H

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Chint
Results 1 - 9 of 9

Chint

Chint NM1-63S-3P

Chint NM1-63S-3P: 10, 16, 20, 25, 32,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chint NM1-63H-3P

Chint NM1-63H-3P: 10, 16, 20, 25, 32,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chint NM1-63H-4P

Chint NM1-63H-4P: 10, 16, 20, 25, 32,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chint NM1-125H-2P

Chint NM1-125H-2P: 16, 20, 25, 32, 40,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chint NM1-125S-3P

Chint NM1-125S-3P: 63, 80, 100, 125A...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chint NM1-225S-3P

Chint NM1-125S-3P: 100, 125, 160, 180,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chint NM1-225H-3P

Chint NM1-225H-3P: 100, 125, 160, 180,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chint NM1-225H-4P

Chint NM1-225H-4P: 100, 125, 160, 180,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chint NM1-225R-3P

Chint NM1-225R-3P: 100, 125, 160, 180,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com