Aptomat MCCB LS gồm dãy kinh tế ABN53c, ABN103c, ABN203c, ABN403c, ABN403c; dãy tiêu chuẩn: ABS103c, ABS203c, ABS403c, ABS803c

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện LS
Results 1 - 20 of 29
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

LS

Metasol ABN53C

Metasol ABN53c là MCCB LS, dòng điện...

Giá bán: 690.000 ₫

Thông tin sản phẩm

Metasol ABN103C

Metasol ABN103c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABN203C

Metasol ABN203c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABN403C

Metasol ABN403c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABN803C

Metasol ABN803c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABS33C

Metasol ABS33c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABS53C

Metasol ABS53c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABS103C

Metasol ABS103c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABS203C

Metasol ABS203c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABS403C

Metasol ABS403c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metasol ABS803C

Metasol ABS803c là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metamec ABS1003b

Metamec ABS1003b là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Metamec ABS1203b

Metamec ABS1203b là MCCB LS, dòng điện...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS-TD100N FTU100 3P

LS-TD100N FTU100 3P (16 - 100A), dòng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS-TD160N FTU160 3P

LS-TD160N FTU160 3P (100 - 160A), dòng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS-TS100N FTU100 3P

LS-TS100N FTU100 3P (40 - 100A), dòng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS-TS160N FTU160 3P

LS-TS160N FTU160 3P (100 - 160A), dòng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS-TS250N FTU250 3P

LS-TS250N FTU250 3P (125 - 250A), dòng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS-TS400N FTU400 3P

LS-TS400N FTU400 3P (300 - 400A), dòng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS-TS630N FTU630 3P

LS-TS630N FTU630 3P (500- 630A), dòng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com