Aptomat MCCB Teco (CB khối) gồm dòng kinh tế: TO-50E, TO-50EC, TO-100EC, TO-100EB, TO-125EC, TO-225E, TO-250EB, TO-400E, TO-630EB, TO-800EB; dòng tiêu chuẩn: TO-100S, TO-125S, TO-225S, TO-250SB, TO-400S, TO-600S, TO-800S; dòng ngắn mạch cao: TG-100H, TG-225H, TG-400H, TG-600H, TG-800H; dòng điện tử: TE-1000, TE-1200, TE-1600

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Teco
Results 1 - 15 of 15

Teco

TO-800S : MCCB Teco 700A, 800A, 42kA

TO-800S : MCCB Teco 700A, 800A, 42kA....

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-630S : MCCB Teco 500A, 600A, 35kA

TO-630S : MCCB Teco 500A, 600A, 35kA....

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-400SB : MCCB Teco 250A, 300A, 350A, 400A 30kA

TO-400SB : MCCB Teco 250A, 300A, 350A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-250SB : MCCB Teco 250A 25kA

TO-250SB : MCCB Teco 250A 25kA. Tiêu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-225S : MCCB Teco 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 25kA

TO-225S : MCCB Teco 125A, 150A, 175A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-125S : MCCB Teco 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 25kA

TO-125S : MCCB Teco 15A, 20A, 30A, 40A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-800EB : MCCB Teco 700A, 800A, 25kA

TO-800EB : MCCB Teco 700A, 800A, 25kA....

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-630EB : MCCB Teco 500A, 600A, 25kA

TO-630EB : MCCB Teco 500A, 600A, 25kA....

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-400E : MCCB Teco 250A, 300A, 350A, 400A 20kA

TO-400E : MCCB Teco 250A, 300A, 350A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-225E : MCCB Teco 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 15kA

TO-225E : MCCB Teco 125A, 150A, 175A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-250EB : MCCB Teco 250A 15kA

TO-250EB : MCCB Teco 250A 15kA. Tiêu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-125EC : MCCB Teco 125A, 15kA

TO-125EC : MCCB Teco 125A, 15kA, Tiêu...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-100EC : MCCB Teco 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 7.5kA

TO-100EC : MCCB Teco 15A, 20A, 30A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-100EB : MCCB Teco 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 10kA

TO-100EB : MCCB Teco 15A, 20A, 30A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TO-50EC : MCCB Teco 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 2.5kA

TO-50EC : MCCB Teco 15A, 20A, 30A, 40A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com