RCBO (MCB bảo vệ quá tải và dòng rò). Nhãn hiệu ILEC
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện ILEC
Results 1 - 6 of 6

ILEC

RCBO ILEC 16A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 16A, dòng rò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RCBO ILEC 20A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 20A, dòng rò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RCBO ILEC 32A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 32A, dòng rò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RCBO ILEC 40A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 40A, dòng rò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RCBO ILEC 50A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 50A, dòng rò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RCBO ILEC 63A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 63A, dòng rò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com