Chuyên cung cấp các loại cầu dao chống dòng rò (RCCB) với các mã hàng phổ biến như EZ9R36225, EZ9R36240, EZ9R36263....Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Results 1 - 13 of 13

Schneider

Easy9 RCCB, 2P, 230V, 30 - 300mA

Bảo vệ chống dòng rò - Bảo vệ chống...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Easy9 RCCB, 4P, 230V, 30mA

Bảo vệ chống dòng rò - Bảo vệ chống...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti9 iIDK RCCB, 2P, 240V, 30mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti9 iIDK RCCB, 2P, 240V, 300mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti9 iIDK, RCCB 4P, 415V, 30mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti9 iIDK, RCCB 4P, 415V, 300mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti9 iID RCCB, 2P, 240V, 30mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti9 iID RCCB, 2P, 240V, 100mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti9 iID RCCB, 2P, 240V, 300mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V, 30mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V, 100mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V, 300mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V, 300[S]mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com