Mikro-MX100

Email
Mikro-MX100: bảo vệ ngược pha và mất pha
Hình ảnh thực tếRelay bảo vệ mất pha và ngược pha mx100
Nhà sản xuất: Mikro Malaysia
Rated operating voltage(V) (Ue) 400V AC (+/-20%) (Điện áp làm việc định mức)
Chức năng Bảo vệ mất pha và ngược pha. Gắn trên socket 11 chân tròn
Kích thước H80 x W35 x D73 mm
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com