Role bảo vệ Selec (protect relay): ELR600, VPR604, 600VPR,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Selec
Results 1 - 12 of 12

Selec

Selec-ELR600

Selec-ELR600: Relay bảo vệ dòng rò và...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-CBCT70

Selec-CBCT70: CBCT dùng cho Relay bảo...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-VPR604

Selec-VPR604: Relay bảo vệ điện áp

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-CPR605

Selec-CPR605: Relay bảo vệ quá dòng

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-600VPR

Selec-600VPR: Relay bảo vệ điện áp

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-900ELR

Selec-900ELR: Relay bảo vệ dòng rò và...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-CBCT120

Selec-CBCT120: CBCT dùng cho Relay bảo...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-900VPR

Selec-900VPR: Rơ le bảo vệ điện áp và...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-900CPR-1-230V

Selec-900CPR-1-230V: Rơ le bảo vệ quá...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-900CPR-3-230V

Selec-900CPR-3-230V: Rơ le bảo vệ quá...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-VPRA2M

Selec-VPRA2M: Rơ le bảo vệ điện áp....

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Selec-600PSR

Selec 600PSR : Relay bảo vệ mất pha,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com