Chuyên cung cấp các loại rờ le nhiệt như MT-12, MT-32, MT-63, MT-95...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện LS
Results 1 - 8 of 8

LS

LS MT-12

MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS MT-32

MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS MT-63

MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS MT-95

MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS MT-150

MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS MT-225

MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS MT-400

MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LS MT-800

MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com