Role nhiệt Teco (Overload relay) : RHU-10, RHU-80, RHU-180, dùng chung với khởi động từ CU, CN

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Teco
Results 1 - 26 of 26

Teco

RHU-10/0.4 : Role nhiệt Teco 0.25~0.4A

RHU-10/0.4 : Role nhiệt Teco 0.25~0.4A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/0.63 : Role nhiệt Teco ,0.45~0.63A

RHU-10/0.63 : Role nhiệt Teco...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/0.8 : Role nhiệt Teco 0.55~0.8A

RHU-10/0.8 : Role nhiệt Teco 0.55~0.8A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/1 : Role nhiệt Teco ,0.75~1A

RHU-10/1 : Role nhiệt Teco 0.75~1A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/1.6 : Role nhiệt Teco ,1.1~1.6A

RHU-10/1.6 : Role nhiệt Teco 1.1~1.6A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/2 : Role nhiệt Teco ,1.4~2A

RHU-10/2 : Role nhiệt Teco 1.4~2A, dùng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/2.5 : Role nhiệt Teco ,1.8~2.5A

RHU-10/2.5 : Role nhiệt Teco 1.8~2.5A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/3.2 : Role nhiệt Teco ,2.3~3.2A

RHU-10/3.2 : Role nhiệt Teco 2.3~3.2A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/4 : Role nhiệt Teco ,2.9~4A

RHU-10/4 : Role nhiệt Teco 2.9~4A, dùng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/4.8 : Role nhiệt Teco ,3.5~4.8A

RHU-10/4.8 : Role nhiệt Teco 3.5~4.8A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/6.3 : Role nhiệt Teco ,4.5~6.3A

RHU-10/3.2 : Role nhiệt Teco 2.3~3.2A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/7.5: Role nhiệt Teco ,5.5~7.5A

RHU-10/7.5 : Role nhiệt Teco 5.5~7.5A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/10 : Role nhiệt Teco ,7.2~10A

RHU-10/10 : Role nhiệt Teco 7.2~10A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/12.5 : Role nhiệt Teco ,9~12.5A

RHU-10/12.5 : Role nhiệt Teco 9~12.5A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/16 : Role nhiệt Teco ,11.3~16A

RHU-10/16 : Role nhiệt Teco 11.3~16A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/20 : Role nhiệt Teco ,15~20A

RHU-10/20 : Role nhiệt Teco 15~20A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/25 : Role nhiệt Teco ,21~25A

RHU-10/25 : Role nhiệt Teco 21~25A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/30 : Role nhiệt Teco ,24.5~30A

RHU-10/30 : Role nhiệt Teco 24.5~30A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-80/47K3 : Role nhiệt Teco ,35~47A

RHU-80/47K3 : Role nhiệt Teco 35~47A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-80/60K3 : Role nhiệt Teco ,45~60A

RHU-80/60K3 : Role nhiệt Teco 45~60A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-80/75K3 : Role nhiệt Teco ,58~75A

RHU-80/75K3 : Role nhiệt Teco 58~75A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-80/47K2 : Role nhiệt Teco ,35~47A

RHU-80/47K2 : Role nhiệt Teco 35~47A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHU-10/38K2 : Role nhiệt Teco ,33~38A

RHU-10/38K2 : Role nhiệt Teco 35~47A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHN-180/125 : Role nhiệt Teco ,85~125A

RHN-180/125 : Role nhiệt Teco 85~125,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHN-180/160 : Role nhiệt Teco ,110~160A

RHN-180/160 : Role nhiệt Teco 110~160A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RHN-180/185 : Role nhiệt Teco , 125~185A

RHN-180/185 : Role nhiệt Teco 125~185A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com