Relay kiếng bao gồm các loại RJ1S, RJ2S, RM2S, RY4S, RM2S, RU4S, RR2P,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị Idec
Results 1 - 20 of 26
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

Idec

Idec-RU4S

Idec-RU4S: Relay loại lớn, 4 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RJ1S

Idec-RJ1S: Relay loại nhỏ, 1 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RJ2S

Idec-RJ2S: Relay loại nhỏ, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RM2S

Idec-RM2S: Relay loại lớn, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RY4S

Idec-RY4S: Relay loại lớn, 4 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RU2S

Idec-RU2S: Relay loại lớn, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RR2P

Idec-RR2P: Relay loại lớn, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RR3P

Idec-RR3P: Relay loại lớn, 3 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RH2B

Idec-RH2B: Relay loại lớn, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RH4B

Idec-RH4B: Relay loại lớn, 4 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đế Idec-SJ

Idec-SJ: đế dành cho relay RJ1S, RJ2S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đế Idec-SM

Đế Idec-SM: đế dành cho relay RM2S,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đế Idec-SR

Đế Idec-SR: đế dành cho relay RR2P, RR3P

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đế Idec-SH

Đế Idec-SH: đế dành cho relay RH2B, RH4B

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA111T

Terminal Idec-BA111T

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA211T

Terminal Idec-BA211T

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA311T

Terminal Idec-BA311T

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA411S

Terminal Idec-BA411S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA611S

Terminal Idec-BA611S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA711S

Terminal Idec-BA711S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com