Relay kiếng bao gồm các loại RJ1S, RJ2S, RM2S, RY4S, RM2S, RU4S, RR2P,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị Idec
Results 1 - 26 of 26

Idec

Idec-RU4S

Idec-RU4S: Relay loại lớn, 4 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RJ1S

Idec-RJ1S: Relay loại nhỏ, 1 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RJ2S

Idec-RJ2S: Relay loại nhỏ, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RM2S

Idec-RM2S: Relay loại lớn, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RY4S

Idec-RY4S: Relay loại lớn, 4 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RU2S

Idec-RU2S: Relay loại lớn, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RR2P

Idec-RR2P: Relay loại lớn, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RR3P

Idec-RR3P: Relay loại lớn, 3 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RH2B

Idec-RH2B: Relay loại lớn, 2 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Idec-RH4B

Idec-RH4B: Relay loại lớn, 4 cực, Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đế Idec-SJ

Idec-SJ: đế dành cho relay RJ1S, RJ2S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đế Idec-SM

Đế Idec-SM: đế dành cho relay RM2S,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đế Idec-SR

Đế Idec-SR: đế dành cho relay RR2P, RR3P

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đế Idec-SH

Đế Idec-SH: đế dành cho relay RH2B, RH4B

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA111T

Terminal Idec-BA111T

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA211T

Terminal Idec-BA211T

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA311T

Terminal Idec-BA311T

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA411S

Terminal Idec-BA411S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA611S

Terminal Idec-BA611S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA711S

Terminal Idec-BA711S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA811S

Terminal Idec-BA811S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Terminal Idec-BA911S

Terminal Idec-BA911S

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Nắp che terminal BNC220

Nắp che terminal BNC220

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Nắp che terminal BNC230

Nắp che terminal BNC230

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Nắp che terminal BNC320

Nắp che terminal BNC320

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Nắp che terminal BNC520

Nắp che terminal BNC520

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com