Terminal block (cầu đấu, cầu nối điện), đáp ứng mọi yêu cầu về đấu nối tủ điều khiển chuyên nghiệp. 

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com