Chống sét OBO gồm các loại chống sét lan truyền V10 compact, V10 C/1 + NPE, V20-C/1, V20-C/1+NPE, V20-C/3+NPE...

Nhà sản xuất:
Thiết bị chống sét OBO
Results 1 - 41 of 41

OBO

OBO V10-C/0-280 : Module thay thế chống sét 1P 20kA max, 280V

OBO V10-C/0-280 : Module (V10-C) thay...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO-V10-C/1+NPE-280 : Chống sét 230V Imax 20kA

OBO-V10-C/1+NPE-280 : Chống sét 230V...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

V10-C/3+NPE-280 : chống sét OBO 3 pha 230/400V, Imax 20kA / pha

V10-C/3+NPE-280 : chống sét OBO 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO-V10 Compact - 255 : Chống sét 3 pha 230/400V - Imax 60kA

OBO-V10 Compact - 255 : Chống sét 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V10 Compact 150 : chống sét 3 pha 110/200VAC Imax 60kA

OBO V10 Compact 150 : chống sét 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO-V20-C/0-280 : Module thay thế chống sét V20-C, Imax 40kA

OBO-V20-C/0-280 : Module thay thế chống...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/0-150 : Modul thay thế chống sét 110VAC Imax 40kA

OBO V20-C/0-150 : Modul thay thế chống...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/0-385 : Modul thay thế chống sét 40kA

OBO V20-C/0-385 : Modul thay thế chống...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/0-440 Modul thay thế chống sét 380VAC, 40kA max

OBO V20-C/0-440 (5099706) Modul thay...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/0-550 : Module thay thế chống sét 550VAC, Imax 40ka

OBO V20-C/0-550 : Module thay thế chống...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/1+NPE-280 : Chống sét lan truyền 1 pha 230V, Imax 40kA

OBO V20-C/1+NPE-280 (5094650): Chống...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/3+NPE-280 : chống sét lan truyền 3 pha LN230VAC Imax 120kA

OBO V20-C/3+NPE-280 : chống sét lan...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO C25-B+C : Modul thay thế chống sét xả N-PE

OBO C25-B+C : Modul thay thế chống sét...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/1-280 : Chống sét 1 pha 230VAC, Imax 40kA

OBO V20-C/1-280 : Chống sét 1 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/2-280 : Chống sét 2P 230VAC, Imax 80kA

OBO V20-C/2-280 : Chống sét 2P 230VAC,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/3-280 : Chống sét 3P 230/400VAC I max 120kA

OBO V20-C/3-280 : Chống sét 3P...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/4-280 : Chống sét 4P, VLN 230VAC, Imax 110ka

OBO V20-C/4-280 : Chống sét 4P, VLN...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V20-C/3+NPE+FS-280 : Chống sét 3P có công tắc cảnh báo

OBO V20-C/3+NPE+FS-280 : Chống sét 3P...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C : Module chống sét In 30kA, Imax 50kA

OBO V25-B+C : Module chống sét In 30kA,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C1 : chống sét 1P In 30kA, Imax 50kA

OBO V25-B+C1 : chống sét 1P In 30kA,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C2 : Chống sét 2P In 60kA, Imax 100kA

OBO V25-B+C2 : Chống sét 2P In 60kA,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C3 : Chống sét 3P In 90kA, Imax 150kA

OBO V25-B+C3 : Chống sét 3P In 90kA,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C4 : Chống sét 4P In 120kA, Imax 200kA

OBO V25-B+C4 : Chống sét 4P In 120kA,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C1+NPE : Chống sét 2P In 60kA, N-PE

OBO V25-B+C1+NPE : Chống sét 2P In...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C3+NPE : Chống sét 4P In 120kA

OBO V25-B+C3+NPE : Chống sét 4P In...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C/3-AS : Chống sét In 30kA/pha, Có còi báo

OBO V25-B+C/3-AS : Chống sét In...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V25-B+C/4-AS: Chống sét 3 pha In 120kA, Imax 200kA, còi báo

OBO V25-B+C/4-AS: Chống sét 3 pha In...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V50-B+C : Module chống sét Imax 50kA, combicontroller

OBO V50-B+C : Module chống sét Imax...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V50-B+C/3 : Chống sét 30kA/pha, 90kA total, 150kA max

OBO V50-B+C/3 : Chống sét 30kA/pha,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V50-B+C/3+FS : Chống sét 90kA, 150kA max, có tiếp điểm phụ

OBO V50-B+C/3+FS : Chống sét lan truyền...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V50-B+C/3+NPE : Chống sét 30kA/pha, có bảo vệ N-PE

OBO V50-B+C/3+NPE : Chống sét lan...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO V50-B+C/3+NPE+FS : Chống sét 120kA, Max 200kA, tiếp điểm

OBO V50-B+C/3+NPE+FS : Chống sét lan...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO MC50-B: Module chống sét In 50kA

OBO MC50-B: Module chống sét Imax 50kA....

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO-MC50-B-OS : Module chống sét 50kA, có màu báo hỏng

OBO-MC50-B-OS : Module chống sét 50kA,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO MC50-B3-OS : Chống sét 3P In 150kA (10/350 uS)

OBO MC50-B3-OS : Chống sét 3P In 150kA...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO MC50-B3+1-OS : Chống sét lan truyền 3P In 150kA (10/350 uS)

OBO MC50-B3+1-OS : Chống sét lan truyền...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO MCD50-B3-OS : Chống sét lan truyền 3P In 200kA (10/350 uS)

OBO MCD50-B3-OS : Chống sét lan truyền...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO MCD50-B3+1-OS : Chống sét lan truyền 3P In 200kA (10/350 uS)

OBO MCD50-B3+1-OS : Chống sét lan...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO MC125-B/NPE : Bảo vệ chống sét van N-PE 125kA (10/350 uS)

OBO MC125-B/NPE : Bảo vệ chống sét van...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO MCD125-B/NPE : Bảo vệ chống sét N-PE

OBO MCD125-B/NPE : Bảo vệ chống sét...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

OBO MCD50-B-OS : Module chống sét 50kA (10/350uS)

OBO MCD50-B-OS : Module chống sét 50kA...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com