FUSE CUT-OUT (CẦU CHÌ TỰ RƠI), LOAD BREAK FCO (DAO CẮT TẢI )

 

Nhà sản xuất:
Thiết bị trung thế
Results 1 - 13 of 13

Cầu chì tự rơi FCO

FCO sứ 27kV, 100A, đường rò 320mm

FCO sứ 27kV, 100A, đường rò 320mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

FCO sứ 27kV, 200A, đường rò 320mm

FCO sứ 27kV, 200A, đường rò 320mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

FCO sứ 27kV, 100A, đường rò 430mm

FCO sứ 27kV, 100A, đường rò 430mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

FCO sứ 27kV, 200A, đường rò 430mm

FCO sứ 27kV, 200A, đường rò 430mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

FCO Polimer 27kV, 100A, đường rò 620mm

FCO Polimer 27kV, 100A, đường rò 620mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

FCO Polimer 27kV, 200A, đường rò 620mm

FCO Polimer 27kV, 200A, đường rò 620mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

FCO sứ 35kV

FCO sứ 35kV

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LBFCO sứ 27kV, 100A, đường rò 320mm

LBFCO sứ 27kV, 100A, đường rò 320mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LBFCO sứ 27kV, 200A, đường rò 320mm

LBFCO sứ 27kV, 200A, đường rò 320mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LBFCO sứ 27kV, 100A, đường rò 430mm

LBFCO sứ 27kV, 100A, đường rò 430mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LBFCO sứ 27kV, 200A, đường rò 430mm

LBFCO sứ 27kV, 200A, đường rò 430mm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LBFCO Polimer 27kV, 100A, đường rò 620mm

LBFCO Polimer 27kV, 100A, đường rò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LBFCO Polimer 27kV, 200A, đường rò 620mm

LBFCO Polimer 27kV, 200A, đường rò...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com