Tụ bù Mikro gồm tụ khô 3 pha, tụ khô 1 pha mã MKC, tụ dầu 3 pha mã MMS, MMB. Điện áp 3 pha 230V, 3 pha 440V, 3 pha 480V, 1 pha 230V, 1 pha 250V

Nhà sản xuất:
Mikro Malaysia
Results 1 - 38 of 38

Mikro

MKC-445050KT

MKC-445050 : tụ bù Mikro khô 3pha 440V,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-445100KT

Mikro MKC-445100 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-445150KT

Tụ bù khô Mikro MKC-445150 : 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-445200KT

Mikro MKC-445200KT : Tụ bù 3 pha 440V,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-445250KT

Mikro MKC-445250KT : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-445300KT

Mikro MKC-445300 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-445500KT

Mikro MKC-445500KT : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-235050KT

Mikro MKC-235050KT : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-235100KT

Mikro MKC-235100KT : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-235150KT

Mikro MKC-235150KT : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-235050KS

Mikro MKC-235050KS : Tụ bù khô 1 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-235100KS

Mikro MKC-235100KS : Tụ bù khô 1 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-255050KS

Mikro MKC-255050KS : Tụ bù khô 1 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-255100KS

Mikro MKC-255100KS : Tụ bù khô 1 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMS-445010KT

MMS-445010KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMS-445015KT

Mikro MMS-445015KT : Tụ bù dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMS-445020KT

MMS-445020KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-445025KT

Mikro MMB-445025KT : Tụ bù dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-445030KT

Mikro MMB-445030KT : Tụ bù 30Kvar dầu,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-445040KT

Mikro MMB-445040KT : Tụ bù 40Kvar dầu,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-445050KT

Mikro MMB-445050KT : Tụ bù 50Kvar dầu,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMS-235010KT

MMS-235010KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-235015KT

MMB-235015KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-235020KT

MMB-235020KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-235030KT

MMB-235020KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-235025KT

MMB-235025KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-235040KT

MMB-235040KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-235050KT

MMB-235050KT : Tụ bù Mikro dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-695200KT

Mikro MKC-695200KT: Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-695250KT

Mikro MKC-695250KT: Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-695300KT

Mikro MKC-695300KT: Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-525200KT

Mikro MKC-525200KT: Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-525250KT

Mikro MKC-525250KT: Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKC-525300KT

Mikro MKC-525300KT: Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-725025KT

Mikro MMB-725025KT: Tụ bù dầu điện áp 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-725050KT

Mikro MMB-725050KT: Tụ bù dầu điện áp 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-1105025KT

Mikro MMB-1105025KT: Tụ bù dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MMB-1105050KT

Mikro MMB-1105050KT: Tụ bù dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com