Tụ bù Ducati (Italy) Modulo, Modulo XD, điện áp 415VAC, 450VAC

Nhà sản xuất:
Ducati Italy
Results 1 - 5 of 5

Ducati

Ducati Modulo XD 416462100

Ducati Modulo XD 416462100 : Tụ khô...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Ducati Modulo XD 416462260: Tụ bù 20Kvar

Ducati Modulo XD 416462260 : Tụ khô...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Ducati Modulo XD 416462200

Ducati Modulo XD 416462200 : Tụ khô...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Ducati Modulo XD 416462310: Tụ bù 25Kvar

Ducati Modulo XD 416462310 : Tụ khô...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Ducati Modulo XD 416462360 - Tụ bù 30Kvar

Ducati Modulo XD 416462360 : Tụ khô...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com