Tụ bù Enerlux(Italy) : RPT.4110, RPT.4120, RPT.41250, RPT.4420, RPT.4425, RPT.4430. Tụ khô 1 pha, 3 pha, điện áp 415VAC, 440VAC

Nhà sản xuất:
Enerlux Italy
Results 1 - 9 of 9

Enerlux

Enerlux-PRT. 2310

Enerlux PRT. 2310 : Tụ bù khô 1 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Enerlux-PRT. 4110

Enerlux PRT. 4110 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Enerlux-PRT. 4115

Enerlux PRT. 4115 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Enerlux-PRT. 41250

Enerlux PRT. 41250 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Enerlux-PRT. 4410

Enerlux PRT. 4410 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Enerlux-PRT. 4415

Enerlux PRT. 4415 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Enerlux-PRT. 4420

Enerlux PRT. 4420 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Enerlux-PRT. 4425

Enerlux PRT. 4425 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Enerlux-PRT. 4430

Enerlux PRT. 4430 : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com