Tụ bù Samwha dầu 415V (SMB-45020KT, SMB-45025KT, SMB-45030KT...), tụ Samwha khô (RMC-445200KT, RMC-445250KT, RMC-445300KT)

Nhà sản xuất:
Samwha Korea
Results 1 - 10 of 10

Samwha

RMC-445100KT

Samwha RMC-445100KT : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RMC-445150KT

Samwha RMC-445150KT : 3 pha 440V,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RMC-445200KT

Tụ bù khô Samwha RMC-445200KT : 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RMC-445250KT

Samwha RMC-445250KT : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

RMC-445300KT

Samwha RMC-445300KT : Tụ bù khô 3 pha...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

SMS-415010KT

SMS-415010KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

SMS-415015KT

SMS-415015KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

SMB-415030KT

SMB-415030KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

SMB-415040KT

SMB-415040KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

SMB-415050KT

SMB-415050KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com