MX07-400/17.8-440/020

Email
Mikro MX07-400/17.8-440/020 : Cuộn kháng tụ bù 20Kvar, 440V, 7%
mx07-400/17.8-440/020mx07-400/17.8-440/020
Nhà sản xuất: Mikro Malaysia
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com