Cuộn kháng tụ bù Mikro dùng để lọc sóng hài giúp bảo vệ tụ bù, tăng tuổi thọ của tụ

Nhà sản xuất:
Mikro Malaysia
Results 1 - 19 of 19

Mikro

MX07-400/8.9-440/010

Mikro MX07-400/8.9-440/010 : Cuộn kháng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/13.3-440/015

Mikro MX07-400/13.3-440/015 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/17.8-440/020

Mikro MX07-400/17.8-440/020 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/22.2-440/025

Mikro MX07-400/22.2-440/025 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/26.7-440/030

Mikro MX07-400/26.7-440/030 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/35.6-440/040

MX07-400/35.6-440/040 : Cuộn kháng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/44.4-440/050

MX07-400/44.4-440/050 : Cuộn kháng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/53.3-440/060

Mikro MX07-400/53.3-440/060 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/66.7-440/075

MX07-400/66.7-440/075 : Cuộn kháng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/71.1-440/080

MX07-400/71.1-440/080 : Cuộn kháng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-400/88.9-440/100

MX07-400/88.9-440/100 : Cuộn kháng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-210/8.8-230/010

Mikro MX07-210/8.8-230/010 : Cuộn kháng...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-210/13.2-230/015

Mikro MX07-210/13.2-230/015 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-210/17.6-230/020

Mikro MX07-210/17.6-230/020 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-210/22.0-230/025

Mikro MX07-210/22.0-230/025 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-210/26.4-230/030

Mikro MX07-210/26.4-230/030 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-210/35.2-230/040

Mikro MX07-210/35.2-230/040 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MX07-210/44.0-230/050

Mikro MX07-210/44.0-230/050 : Cuộn...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Cuộn kháng tụ bù trung thế

Cuộn kháng dùng cho tụ bù trung thế...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com