MX07-400/88.9-440/100

Email
MX07-400/88.9-440/100 : Cuộn kháng Mikro cho tụ bù 100Kvar, 440V, lọc 7%
mx07-400/88.9-440/100mx07-400/88.9-440/100
Nhà sản xuất: Mikro Malaysia
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com