Chuyên cung cấp các loại quạt và bộ lọc tủ điện, quạt hút rời, quạt gắn trên mái tủ điện, quạt hút ly tâm, bộ ổn nhiệt, giám sát độ ẩm...và nhiều hơn thế nữa.

Nhà sản xuất:
Thiết bị Leipole
Results 1 - 27 of 27

Leipole

Leipole FK 5522.230

Leipole FK 5522.230: Quạt hút kèm miệng...

Giá bán: 323.400 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FK 5523.230

Leipole FK 5523.230: Quạt hút kèm miệng...

Giá bán: 346.500 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FK 5525.230

Leipole FK 5525.230: Quạt hút kèm miệng...

Giá bán: 885.500 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FK 5526.230

Leipole FK 5526.230: Quạt hút kèm miệng...

Giá bán: 1.694.000 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FK 5522.300

Leipole FK 5522.300: miếng gió có lọc...

Giá bán: 123.200 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FK 5525.300

Leipole FK 5525.300: miếng gió có lọc...

Giá bán: 208.000 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FK 5526.300

Leipole FK 5526.300: miếng gió có lọc...

Giá bán: 269.500 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6621.230

Leipole FKL 6621.230: Quạt hút kèm...

Giá bán: 242.600 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6623.230

Leipole FKL 6623.230: Quạt hút kèm...

Giá bán: 323.400 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6625.230

Leipole FKL 6625.230: Quạt hút kèm...

Giá bán: 762.300 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6626.230

Leipole FKL 6626.230: Quạt hút kèm...

Giá bán: 1.655.500 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6626.230-D

Leipole FKL 6626.230-D: Quạt hút kèm...

Giá bán: 1.655.500 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6621.300

Leipole FKL 6621.300: miếng gió có lọc...

Giá bán: 323.400 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6622.300

Leipole FKL 6622.300: miếng gió có lọc...

Giá bán: 84.700 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6623.300

Leipole FKL 6623.300: miếng gió có lọc...

Giá bán: 123.200 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6625.300

Leipole FKL 6625.300: miếng gió có lọc...

Giá bán: 207.900 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6626.300

Leipole FKL 6626.300: miếng gió có lọc...

Giá bán: 269.500 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FB 9803

Leipole FB 9803: miếng gió có lọc bụi...

Giá bán: 80.900 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FB 9804

Leipole FB 9804: miếng gió có lọc bụi...

Giá bán: 107.800 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FB 9805

Leipole FB 9805: miếng gió có lọc bụi...

Giá bán: 184.800 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FB 9805

Leipole FB 9805: miếng gió có lọc bụi...

Giá bán: 184.800 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FB 9806

Leipole FB 9806: miếng gió có lọc bụi...

Giá bán: 292.600 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FB 9807

Leipole FB 9807: miếng gió có lọc bụi...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Leipole FK 6627.300

Leipole FK 6627.300: miếng gió chữ nhật

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

F2E-120S-230: quạt hút 120x120mm

F2E-120S-230: quạt hút 120x120mm,...

Giá bán: 227.200 ₫

Thông tin sản phẩm

F2E-150S-230: quạt hút 150x150mm

F2E-150S-230: quạt hút 150x172mm,...

Giá bán: 485.000 ₫

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL 6622.230

Leipole FKL 6622.230: Quạt hút kèm...

Giá bán: 277.200 ₫

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com