Role nhiệt Schneider (Thermal overload relay) : LR2K, LR9F, LRD, LT47, LR97D

Results 1 - 25 of 25

Schneider

LRD35 : Role nhiệt Schneider 30-38A

LRD35 : Role nhiệt Schneider 30-38A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LRD32 : Role nhiệt Schneider 23-32A

LRD32 : Role nhiệt Schneider 23-32A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD22 : Role nhiệt 16-24A

Schneider LRD22 : Role nhiệt 16-24A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD21 : Role nhiệt 12-18A, dùng với contactor LC1D18 - LC1D38

Schneider LRD21 : Role nhiệt 12-18A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD16 : Role nhiệt 9-13A, dùng với contactor LC1D12-LC1D38

Schneider LRD16 : Role nhiệt 9-13A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD14 : Role nhiệt 7-10A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD14 : Role nhiệt 7-10A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD12 : Role nhiệt 5.5-8.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD12 : Role nhiệt 5.5-8.0A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD10 : Role nhiệt 4.0-6.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD10 : Role nhiệt 4.0-6.0A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD08 : Role nhiệt 2.5-4.0A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD08 : Role nhiệt 2.5-4.0A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD07 : Role nhiệt 1.6-2.5A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD12 : Role nhiệt 1.6-2.5A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LRD06 : Role nhiệt 1.0-1.7A, dùng với contactor LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD06 : Role nhiệt 1.0-1.7A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LRD05 : Role nhiệt 0.63-1.0A, dùng với LC1D09 - LC1D38

Schneider LRD05 : Role nhiệt 0.63-1.0A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LR9F7381 : Role nhiệt 380-630A

Schneider LR9F7381 : Role nhiệt...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Schneider LR9F7379 : Role nhiệt 300-500A

Schneider LR9F7379 : Role nhiệt...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LR9F7375: Role nhiệt Schneider 200-330A

LR9F7375: Role nhiệt Schneider...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LR9F5371 : Role nhiệt Schneider 132-220A

LR9F5371 : Role nhiệt Schneider...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LR9F5369 : Role nhiệt Schneider 90-150A

LR9F5369 : Role nhiệt Schneider 90-150A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LR9F5367 : Role nhiệt Schneider 60-100A

LR9F5367 : Role nhiệt Schneider...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LR9F5363 : Role nhiệt Schneider 48-80A

LR9F5363 : Role nhiệt Schneider 48-80A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LRD4369 : Role nhiệt Schneider 110-140A

LRD4369 : Role nhiệt Schneider...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LRD4367 : Role nhiệt Schneider 95-120A

LRD4367 : Role nhiệt Schneider 95-120A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LRD4365 : Role nhiệt Schneider 80-104A

LRD4365 : Role nhiệt Schneider 80-104A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LRD3365 : Role nhiệt Schneider 80-104A

LRD3365 : Role nhiệt Schneider 80-104A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LRD3363 : Role nhiệt Schneider 63-80A

LRD3363 : Role nhiệt Schneider 63-80A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LRD3361 : Role nhiệt Schneider 55-70A

LRD3361 : Role nhiệt Schneider 55-70A,...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com