Schneider LRD21 : Role nhiệt 12-18A, dùng với contactor LC1D18 - LC1D38

Email
Schneider LRD21 : Role nhiệt 12-18A, dùng với contactor LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38
schneider ldr21schneider ldr21
Nhà sản xuất: Thiết bị điện Schneider
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com