Tụ bù Epcos khô 440V Phasecap, Phicap, Deltacap, Polecap

Nhà sản xuất:
Tụ bù Epcos
Results 1 - 5 of 5

Epcos

MKD440-D-20.8: Tụ bù Epcos DeltaCap 20Kvar 440V

MKD440-D-20.8: Tụ bù Epcos DeltaCap...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKD440-D-25.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 25Kvar 440V

MKD440-D-25.0: Tụ bù Epcos DeltaCap...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKD440-D-30.0 : Tụ bù Epcos DeltaCap 30Kvar 440V

MKD440-D-30.0: Tụ bù Epcos DeltaCap...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKD440-D-10.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 10Kvar 440V 50Hz

MKD440-D-10.0: Tụ bù Epcos DeltaCap...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

MKD440-D-15.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 15Kvar 440V 50Hz

MKD440-D-15.0: Tụ bù Epcos DeltaCap...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733 - 0914919933 - 0978955775 - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com