Máy cắt không khí Chint - ACB Chint: NA1-1000, NA1-2000, NA1-3000, NA1-4000, NA8-1600, NA8-3200, NA8-6300

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Chint
Results 1 - 6 of 6

Chint

chint na1-1000-400 Đánh giá: 4/5

NA1-1000-400M/3

NA1-1000-400M/3 : Máy cắt không khí Chint 400A, Icu 42kA, 3P, cố định (Fixed)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

chint na1-1000 Đánh giá: 4/5

NA1-1000-630M/3

NA1-1000-630M/3 : Máy cắt không khí Chint 630A, Icu 42kA, 3P, cố định (Fixed)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

acb chint na1-1000 Đánh giá: 4/5

NA1-1000-800M/3

NA1-1000-800M/3 : ACB Chint 800A, Icu 42kA, 3P, cố định (Fixed)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

chint na1-1000 Đánh giá: 4/5

NA1-1000-1000M/3

NA1-1000-1000M/3 : Máy cắt không khí Chint 1000A, Icu 42kA, 3P, cố định (Fixed)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

máy cắt không khí chint na1-2000 1250a Đánh giá: 4/5

NA1-2000-1250M/3

NA1-2000-1250M/3 : Máy cắt không khí Chint 1250A, Icu 80kA, 3P, cố định (Fixed)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

acb chint na1-2000 Đánh giá: 4/5

NA1-2000-1600M/3

NA1-2000-1600M/3 : ACB Chint 1600A, Icu 80kA, 3P, cố định (Fixed)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com